Protsess Rajacas (PR) kulg

Protsess Rajacas (PR) käivitus 1965…66. Erineb kõigist teistest (st ta on kulgev protsess, mitte lihtsalt muusikaline-sõnaline trupp) olles ehe, ainulaadne, pidevalt arenev (eelnevates arengufaasides loodu jääb aktuaalseks alatiseks). PR lähtefaas oli alg-Rajacas (1965…71; Priit Pärn, Ain Kallis, Nikolai Laanetu, Rein Tenson, Aarne Vaik, Mihkel Zilmer, Ilmar Kotta, Mati Laane, Jüri Kask); teine faas (1972…80; liitus Toivo Tasa); kolmas faas (1981…95, liitusid Andres Pulges, Vambola Leping); neljas faas (1996….2017, liitus Mihkel Zilmer, jr); viies faas algas 2018, liitusid  Gregor, Patrik, Nora, Jenny). PR kulgemisega otsesemalt kokku puutunuid muudab see protsess kaasosalisteks ehk linkur-isikuteks (vt allpool).
Linkur-isikud:Kalle Kurg,  Jüri Tenson, Toomas Veidebaum, Kati Laanetu, Kersti Zilmer, Riina Pulges, Epp Tasa, Kristel Pulges, Ruth Leping, Sirje Endre, Peeter Vihalemm, Fjodor Klement, Hans Trass, Ants Raik, Ülo Vooglaid, Kuulo Kalamees, Kaarel Zilmer, Jaan Tamm, Ants Juhanson, Jaak Juhanson, Ain Adamson, Tiit Salum, Eero Vasar, Jüri Kärner, Alar Karis, Volli Kalm, Jaan Ruus, Peep Jonas, Ain Langel, Arno Rammi, Lembit Ulfsak, Tõnu Tepandi, Väino Uibo, Mati Unt, Jaan Tooming, Evald Hermaküla, Kaarel Ird, Rein Saluri, Andres Langemets, Ülo Langel, Jüri Üdi, Kaarel Kilvet,  Kaido Reinaste, Anne Lill, Heino Annuk, Urmas Siigur, Anne Luik, Peeter Päkk, Gennadi Timberg, Lii Aunaste, Tiiu Kullisaar, Jaan Eha, Tiit Lepik, Ene Tammsaar, Madis Ligi, Allen Kaasik, Tanel Tein, Jaak Kals, Priit Kampus, Piibe Muda, Maksim Zagura, Martin Serg, Kaspar Tootsi, Toomas Asser, Joel Starkopf, Margus Lember, Kaja Karo ja Duo Traat, Mihkel Truman, Jaan Habicht, Priit Põldma, Ringo Ramul, Tartu Tammik, Mart Saarma, Piret Pormeister, Eve Rohtla, Ove Musting.