PR kulg

Rajacas on protsess

Protsess Rajacas ehk PR algas eelmise sajandi kuuekümnendatel. NB! Lühendit PR on valesti kasutatud. See pole Public Relations vaid alates juba 1966 aastast Protsess Rajacas (PR). PR erineb kõigest muust. Esiteks, ta on ehe, ainulaadne, pidevalt arenev (tema varasemates arengufaasides loodu osutub aktuaalseks mistahes ajahetkel ka kümneid aastaid hiljem). Teiseks, kõik PRga mis tahes viisil kokku puutujad muutuvad PRs kaasosalisteks (linkur-isikuteks). PR on läbinud 4 faasi: esimene/lähtefaas ehk algne Rajacas (1965…1971); teine faas (1972…1980), kolmas faas (1981…1995), neljas faas (1996….2010) ja jõudnud arengu viiendasse faasi (algas 2011).

PR senised kandurisikud: Priit Pärn, Ain Kallis, Nikolai Laanetu, Rein Tenson, Aarne Vaik, Mihkel Zilmer, Ilmar Kotta, Mati Laane, Jüri Kask, Toivo Tasa; Andres Pulges, Vambola Leping, Mihkel Zilmer (jr)

PR arengufaaside linkur-isikud: Kalle Kurg, Toomas Sutt, Taivo Kastepõld, Jüri Tenson, Toomas Veidebaum, Lembit Laas, Vello Pert, Kati Laanetu, Kersti Zilmer, Riina Pulges, Epp Tasa, Kristel Pulges, Ruth Leping,  Sirje Endre, Peeter Vihalemm, Fjodor Klement, Hans Trass, Ants Raik, Ülo Vooglaid, Kuulo Kalamees, Kaarel Zilmer, Jaan Tamm, Ants Juhanson, Jaak Juhanson, Ain Adamson, Tiit Salum, Eero Vasar, Jüri Kärner, Alar Karis, Volli Kalm, Jaan Ruus, Peep Jonas, Ain Langel, Arno Rammi, Lembit Ulfsak, Tõnu Tepandi, Väino Uibo, Mati Unt, Jaan Tooming, Evald Hermaküla, Kaarel Ird, Rein Saluri, Andres Langemets, Jüri Üdi, Kaarel Kilvet, Ursel Soomets, Urmas Makrjakov, Kaido Reinaste, Anne Lill, Heino Annuk, Urmas Siigur, Anne Luik, Peeter Päkk, Gennadi Timberg, Lii Aunaste, Tiiu Kullisaar, Jaan Eha, Tiit Lepik, Ene Tammsaar, Madis Ligi, Allen Kaasik, Tanel Tein, Jaak Kals, Priit Kampus, Piibe Muda, Maksim Zagura, Martin Serg, Kaspar Tootsi, Toomas Asser, Joel Starkopf, Margus Lember, Kaja Karo ja Duo Traat.

PR koduleheküljel (http://www.rajacas.com/) saab kuulata PR omanäolise loomingu osa väljundeid (kõikide, arvukate lugude/asjanduste avalikustamine pole esialgu vajalik). PR ei tekita midagi ilma mitmekihilise põhjuseta. Seetõttu on iga konkreetse loo/sündmuse kohta antud ka tekke lühi-äraseletus. Nii on täpse-mini mõistetav sõnumite mitmekihilisus, sisulisus, aegumatus. Need kolm tunnusjoont ongi põhilised, mis eristavad PRi muust. Sõnumite ülesriputamine pole kronoloogiline. Need pole stuudiotes kaualihvitud esitused vaid ehe amatöörlus, rida neist pärineb PR tava-esinemistelt erinevate kuulajate poolt.

30. novembril 2013 andis PR välja esimese omalaadse virtuaalse kontserdi maailmas: Virtuaalne Kontsert #1 (30.11.2013)
21. mail 2016 kanti Tartu Ülikooli vilistlaste kokkutuleku “Möödaläinud Ajad” raames ette Rajaca teine Virtuaalne Kontsert: Virtuaalne Kontsert #2 (21.05.2016)