PR kulg

Rajacas on protsess

Protsess Rajacas ehk PR algas eelmise sajandi kuuekümnendatel. NB! Lühendit PR on valesti kasutatud. See pole Public Relations vaid alates juba 1966 aastast Protsess Rajacas (PR). PR erineb kõigest muust. Esiteks, ta on ehe, ainulaadne, pidevalt arenev (tema varasemates arengufaasides loodu osutub aktuaalseks mistahes ajahetkel ka kümneid aastaid hiljem). Teiseks, kõik PRga mis tahes viisil kokku puutujad muutuvad PRs kaasosalisteks (linkur-isikuteks). PR on läbinud 4 faasi: esimene/lähtefaas ehk algne Rajacas (1965…1971); teine faas (1972…1980), kolmas faas (1981…1995), neljas faas (1996….2010) ja jõudnud arengu viiendasse faasi (algas 2011).

PR senised kandurisikud: Priit Pärn, Ain Kallis, Nikolai Laanetu, Rein Tenson, Aarne Vaik, Mihkel Zilmer, Ilmar Kotta, Mati Laane, Jüri Kask, Toivo Tasa; Andres Pulges, Vambola Leping, Mihkel Zilmer (jr)