Kuni su küla veel elab (2016)

Lühilugude kogumikust leiab nostalgilisi mõtisklusi, aga ka külaelusündmuste jahmatavaid pöördeid, meie rikkalikust ajaloopärandist tingitud juhtumisi ning värvikaid tegelasi. Nende kaante vahelt leiab ka tänaseks päevaks vaat et rahvalauluks saanud laulu „Eestimaa (Tuhanded külad)ˮ sünniloo ning originaalnoodi, aga ka kooriseade näite. Leiab mõne laulu veel. „Kuni su küla veel elab, elad sina ka …ˮ Nii laulsid ansambli „Rajacasˮ noored poisid, nende …

‘Functional / Normal Society’ (2015)

Normal Society manifests itself only when both (science-based knowledge + intelligence based thinking) are implemented simultaneously. Process Rajacas (2015). Project: M. Zilmer Music: M. Zilmer (Jr.) Consultant: J. Thomas

“Normaalne Ühiskond” (2015)

Normaalne Ühiskond avaldub vaid mõlema (teaduspõhisus + mõistusepõhine mõtlemine) kooskasutusel. Protsess Rajacas (2015) Projekt: M. Zilmer Muusika: M. Zilmer (jr)

„Setu Luule“

PR produtseeris sõnumi-laule, hulgaliselt paroodiaid, musta huumori-sõnumeid jm sõnalis-lavastuslikku värki. PR sügava luulelise hinge illustratsiooniks siinkohal üks näide.

„Euroopa ühineb meiega“ (1994)

90-ndate alguses rääkisid igat sorti tegelased päevad läbi – peab ühinema Euroopaga. Protsess Rajacas ehk PR pidi seetõttu osundama tõele – Euroopa ühineb hoopis Eestiga. Faks oli tollal imeriist, faksi saamine aga suursündmus. Loos kasutati vaid ühte pilli (väikelaste „Pille“). Viis: V. Leping, A. Pulges, M. Zilmer. Sõnad: A. Pulges, V. Leping, M. Zilmer

„Chris’ile“

Tekitas PR, aastal 1969. Viis: Mihkel Zilmer. Sõnad: Mihkel Zilmer

„Kraanad, kraanad, muusikaliselt ajaloost ehk PR 1992-1993“

PR – Vajalikud sõnumid vajalikul ajal “Valimiste lakkamatus, See on riigi riiklik matus Elu krampleb infoprügis, Koolitarkust ei too ka sügis” PR kolmandas faasis (1992-1993) tekkis muusikalis-sõnaline aja lugu, sest nii toimusidki sündmused neil aastatel. EV uusehitus oli käivitumas, kokkuseatud uus valitsus salmitus hämmastavalt hästi, igatsorti tegelased tõmbasid köisi; ilmutati nimekirju; saabusid „talendid“, uljusidee 5-st osariigist, mõni karjus, et EV ellujäämise …

„31. August“

PR tekitas ainsana sõnumilaulu (aprill…juuni, 1994) ka võõrvägede lahkumise (31. august, 1994) kohta. Keegi August tuletas neile pidevalt meelde, et aeg on lahkuda. Viis: A. Pulges, V. Leping, M. Zilmer. Sõnad: A. Pulges, V. Leping, M. Zilmer

„Võstupajet“

PR produtseeris sõnumi-laule, paroodiaid, musta huumori-sõnumeid jm sõnalis-lavastuslikku värki. Üks pisinäide. Sellega pilati nõuka-aja riiklike esinejate ametlikke väljakuulutamisi laval/telekas, milles vohas metsik paatos koos kõikvõimalike tiitlite-rodu ja –vahuga. PR aga keeras laval (1966…1969) sellele PR omaselt topeltvindi. Nimelt, esmalt pilgati väljakuulutamise naeruväärset nõuka-stiili, aga tekitati esmasõnumi lõpus kuulajatele ka põnev ootus, et huvitav, kes nüüd tuleb esinema peale nii vägevat …

„Armsas Tartus Vana Ülikool“

PR ülikoolisõnumi-laulud. „Armsas Tartus Vana Ülikool“ (1970) esitati esmakordselt osade Rajacas-poiste lõpetamisaktusel Ülikooli aulas rõdult (1971), aula-rahva reaktsioon oli orgasmiline. Ülikoolisõnumi-laulud on ka „Pühi minu palgeilt viimne pisar“ (1971) ja „Tuleb aeg ja salvab sind kannast“ (1979). See on juhulindistus mingilt avalikult esinemiselt. Viis: Mihkel Zilmer. Sõnad: M. Zilmer, J. Kask, R. Tenson.

„Millest mõtleb Mees?“

PR antud mõtlik sõnum sündis algselt lauluna (1971), millest lindistust ilmselt pole. PR arengus viiendas faasis see instrumentaliseerus (2011…2013). Sissemängitud koduste vahenditega Mihkel Zilmer (jr) poolt. Viis: Mihkel Zilmer (sen), täiendused M. Zilmer (jr). Sõnad: A. Sanga luuletuse baasil A. Pulges, V. Leping, T.Tasa, M. Zilmer.

„Kevadaimdused“ (nii palju siis –ismidest)“

PR ütles ammu (1974-1992) – ärge edvistage -ism sõnadega. Paljud on probleemsed inimesele, tema hingele. Sõna oportunism paljastab venitusel koguni oma salatahu. PR on kevade-(tärkava ilu)lootuse tulihingeline toetaja, mistõttu Eesti esimese topeltkihilise sõnumilaulu viis ja taustasõnad on südamlikud. Selle veel üks, varjestet pealkiri, on naisterahva mured. Viis: Mihkel Zilmer. Taustasõnad J. Barbaruse luuletuse põhjal ja muu: Andres, Vambola ja Mihkel.

‘Grandchildren and beloved dogs – never ending story’

PR on ka mitmeid instrumentaallugusid loonud, aga ka PR laulude intrumentalisatsioone tekitanud. Viimase näiteks on laul “Lapsed – lõputu lugu” (selle viis valmis 1971, kuula vastavat laulu, http://www.rajacas.com/), mis instrumentaliseerus aastatel 2008…2009, kui protsess läks neljandast viiendasse faasi. Viis: Mihkel Zilmer (sen), koduste vahenditega sissemänginud Mihkel Zilmer (jr)

“Hinge-Laul”

PR muudkui kulges ja kulges ja algne „Hingelaul“ (vaata ja kuula algvarianti aastal 1968) muutis protsessi kolmandas faasis (1992…1993) oma esitluslaadi ja impulsiivsust ning temast sai nüüd „Hinge-laul“. Viis: Mihkel Zilmer. Sõnad: A. Alavainu mustandluuletuse baasil J. Kask, M. Zilmer

“Hingelaul”

Olid 1960-ndad. Meedia maalis pilte õnnelikest kodanikest. Elu nõukaimpeeriumis rusus vaimu, hinge. Hingelaul oli üks sõnum, mille PR sel ajal tekitas (aastal 1968). Ka see sõnum häiris väga tolleaegseid ameti- ja võimumehi. Etendustel esitamise järgselt tulid valvsad onud ja alustasid „sõbralikku üleküsitlust“. Miks must hing? Õnneliku nõukogudenoore hing ei saa olla must. Miks selline rida – vaba nagu taevalind? Jne, …

„Maailma tahmunud peeglites“

PR on tekitanud väga erinevakoelisi lugusid. Ühel ajaperioodil (eriti 1960-ndad) hakati maailmas järsku tootma palju protestilaule. PR pole kunagi tegelenud protestilaulude loomisega. Protsess ei protesti, protsess toimub! PR on tekitanud vaid sõnumilaule, sõnumilugusid. Üheks väga tõsise sõnumilaulu näiteks ongi „Maailma tahmunud peeglites“ (viis ja sõnad tekkisid protsessi esimeses faasis aastal 1968, antud lindistus protsessi neljandast faasist, 1995). Kuulaja võib veenduda, …

“Tuhandete külade sümfoonia”

Algsest laulust „Tuhanded külad (Eestimaa)“ (vt täpsemalt http://www.rajacas.com/), mis tekkis aastal 1971 on inimesed/rahvas loonud sadu versioone kuni koorilauludeni välja. See on loomulik, sest Rajacas ongi ju protsess! Oma sõnumi lisas PR üleminekul neljandast faasist käimasolevasse viiendasse faasi (vt protsessi kulg http://www.rajacas.com/) ka Mihkel Zilmer (jr) tekitades noore helilooja (http://www.mihkelzilmer.com/) ühe näpuharjutusena antud teose (2009). Ajalugu sügavamalt teadvate isikute info …

“Tuhanded külad (Eestimaa)”

Teisena ülesriputatud laul loodi PR algfaasis (vt täpsemalt protsessi kulg, http://www.rajacas.com/) lõpus (Tartu, august-september, 1971). Nii väljendasid oma sügavamaid ja varjatumaid tundeid Eestimaast, tema sisust ja eksistentsist laulu loonud Rajacas poisid aastal 1971. Mõned aastad hiljem täheldas hr. Udo Kolk, et laul on muutunud uueks rahvalauluks, sest sellest olevat ta leidnud juba üle saja modifikatsiooni. Laul valmis raskel ajal, laulu …

„Lapsed – lõputu lugu“

Protsessi Rajacas (vt protsessi kulg, http://www.rajacas.com/) esimene avalikustav you-tube lugu on „Lapsed – lõputu lugu“. Selle tekke-/loomislugu oli väga pikk (1971….1994, viis ise tekkis 1971), sest ka lapsi sündis pidevalt juurde. Mingil hetkel tuli aga aeg teatud vahepunkt panna. Lugu valmis PR kolmanda faasi lõpuks. Ta on eeskätt pühendatud Rajacas kandurliikmete lastele, aga loomulikult ka kõigile teistele armsatele lastele, elukeskkonnale …