Seltsing NORMAALNE SÖÖMINE

Seltsingu NORMAALNE SÖÖMINETM asutas 11. juulil 2021 sõlmitud seltsinguleping Mihkel Zilmeri ja Vambola Lepingu vahel

Seltsinguleping

Nimi: NORMAALNE SÖÖMINETM
Asukoht: Tartu
Eesmärk: Normaalse söömise julgeolek ja kaitse.
Sisekord: Otsustused tehakse asutajate ja liikmete otsusena virtuaalsel teel.
Seltsinglaste panused, õigused ja kohustused: kõigil liikmetel on kohustused ja õigused osaleda seltsingu eesmärki teenivates tegevustes. Seltsingu asutajad on kõikide teiste liikmetega võrdsed. Mihkel Zilmer tegeleb oma erialast tulenevalt normaalse söömise põhimõtete (sh ka praktilised nõuanded) selgitamisega ja kaitsmisega läbi esinemiste, loengute jms. Mihkel Zilmer koordineerib seltsingu tegevust ja hooldab vastavat erakontot. Vambola Leping tegeleb normaalse söömise põhimõtete tehnilise levitamisega. Lisanduvad liikmed tegelevad normaalse söömise põhimõtete levitamise ja kaitsmisega. Seltsing ei tegele tulu saamisega. Seltsingule saab teha annetusi. Seltsingu atribuutika hulka kuulub vastava logoga T-särk ja märk (vt allpool). Võib teha ka mütsikese (millise otsustab iga liige ise), mütsil pole seltsingu lühilogo (vt allpool) kohustuslik. Seltsingu tegutsemise tähtaeg: seltsing tegutseb kuni ülemaailmselt saavutatakse süsinikuneutraalsus.

Kinnitatud Mihkel Zilmeri ja Vambola Lepingu digitaalsete allkirjadega.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virtuaalkoosolek nr. 1: kinnitati Seltsingu NORMAALNE SÖÖMINETM   märk ja lühilogo SNSTM 18.07.21;  M. Zilmer  ja V. Leping

Virtuaalkoosolek nr. 2: kui kannate Seltsingu NORMAALNE SÖÖMINETM  ametlikku märki oma mütsil, siis Seltsingu NORMAALNE SÖÖMINETM kinnitatud reegli alusel ei pea mütsi peast võtma mistahes ruumides, üritustel ja söögilauas. 22.07.21, M. Zilmer  ja V. Leping

Seltsingu NORMAALNE SÖÖMINETM liikmeks saamise alustamiseks saatke vastava sooviga meil Mihkel Zilmerile (mihkel.zilmer@ut.eevõi Vambola Lepingule (vambola.leping@ut.ee).

Asutajad liikmed: Mihkel Zilmer ja Vambola Leping
Liikmed (kinnitatud asutajate otsusega)
 1. Jaan Eha (kinnitus 05.08.21);
 2. Piret Pormeister (kinnitus 05.08.21);
 3. Gregor Pruunsild (kinnitus 05.08.21);
 4. Eero Vasar (kinnitus 05.08.21);
 5. Margus Lember (kinnitus 12.08.21);
 6. Kaarel Zilmer (kinnitus 12.08.21);
 7. Eve Rohtla (kinnitus 15.08.21);
 8. Anne Lill (kinnitus 17.08.21);
 9. Jaak Kals (kinnitus 18.08.21); 
 10. Anu Hellenurme (kinnitus 19.08.21);
 11. Patrik Pruunsild (kinnitus 28.08.21);
 12. Tiiu Kullisaar (kinnitus 31.08.21);
 13. Kalle Kiiranen (kinnitus 01.09.21);
 14. Ene Tammsaar (kinnitus 07.09.21);
 15. Jaan Habicht (kinnitus 09.09.21);
 16. Tagli Pitsi (kinnitus 12.09.21);
 17. Mart Saarma (kinnitus 23.09.21);
 18. Ain Kallis (kinnitus 25.09.21);
 19. Inga Soveri (kinnitus 30.09.21);
 20. Kristel Zilmer (kinnitus 30.09.21);
 21. Üllas Jaaska (kinnitus 31.03.22);
 22. Mirjam Prints (kinnitus 27.08.22)