“Sünnipäevaks” (Kerstile)

Viis: Mihkel Zilmer (sen) (1970)
Teostus: Mihkel Zilmer (jr)

Pisut taustaks. Abiellusin 26.aprillil 1969. Olles aastaid kuulnud sünnipäevade puhul lauldavat ühte
stampsõnumit “Happy birthday to you….”, otsustasin teha lihtsa originaallaulu, et seda abielu esimese
aastapäeva järgsel Kersti sünnipäeval juunis (aastal 1970) laulda talle seda.

“Sünnipäevaks” (Kerstile, instrumentaal)

Viis: Mihkel Zilmer (sen) (1970)
Teostus: Mihkel Zilmer (jr)

Taustaks: Abiellusin  26.aprillil 1969. Olles aastaid kuulnud sünnipäevadel lauldavat stampsõnumit “Happy birthday to you….”, otsustasin teha lihtsa originaallaulu, et seda abielu esimese aastapäeva järgsel Kersti sünnipäeval juunis (aastal 1970) laulda talle seda. Varsti avalikustub ka sõnadega variant.

Kodukülad

Viis: Mihkel Zilmer (1969)
Sõnad: Hando Runneli luuletuse (“Koduküla, kodumaa”) baasil

Taustaks: Maapoisina olin hästi külaeluga kursis. 1966 tulin Tartu ülikooli, pidin protsessi Rajacas (vt rajacas.com) käivitumisega protsessi toitma originaallauludega. Mulle meeldis Runneli luuletus, tahtsin seda aga käsitleda heliliselt võimalikult miniatuurselt, tegin mõned read juurde, muutsin mõnda pisut ja nii “Kodukülad” aastal 1969 sündiski. Pole avalikkusele eksponeerinud (nagu rida teisigi). Kuna Eestimaa asjad pakitsesid minu hinges juba palju varem viis see oluliselt laiema ja sügavama sõnumilaululise (meie endi sõnadele) väljundini ja aastal 1971 sündiski “Eestimaa (Tuhanded külad)”.