“Tuhandete külade sümfoonia”

Algsest laulust „Tuhanded külad (Eestimaa)“ (vt täpsemalt http://www.rajacas.com/), mis tekkis aastal 1971 on inimesed/rahvas loonud sadu versioone kuni koorilauludeni välja. See on loomulik, sest Rajacas ongi ju protsess! Oma sõnumi lisas PR üleminekul neljandast faasist käimasolevasse viiendasse faasi (vt protsessi kulg http://www.rajacas.com/) ka Mihkel Zilmer (jr) tekitades noore helilooja (http://www.mihkelzilmer.com/) ühe näpuharjutusena antud teose (2009). Ajalugu sügavamalt teadvate isikute info põhjal jäid PR vanemad kandur-liikmed (sh ka Mihkel Zilmer, sen) tekkinud väljundiga, ehk noore mehe nägemusega/tõlgendusega Eestimaa olemusest ja tema hingest väga rahule. Avalik algversiooni kuulamine toimus liikumise Kodukant suurüritusel (Eesti Külade VIII Maapäev, 7…9 august, 2009, Tartumaa, Rannu).
Helilooja: Mihkel Zilmer (jr)

Leave a Reply

Your email address will not be published.