“Tuhandete külade sümfoonia”

Laulust „Tuhanded külad (Eestimaa)“ (vt rajacas.com sõnumilaulud), mille Rajacas lõi aastal 1971 on rahvas loonud üle saja versiooni kuni koorilauludeni välja. See on loomulik,  Rajacas on ju protsess rajacas (PR)! Oma sõnumi lisas PR üleminekul 4-dast faasist käimasolevasse 5-dasse faasi (vt PR ajalugu, rajacas.com/) ka Mihkel Zilmer (jr) tekitades noore helilooja (http://www.mihkelzilmer.com/) ühe näpuharjutusena antud teose (2009). Ajalugu sügavamalt teadvate isikute info põhjal jäid PR vanemad kandur-liikmed (sh ka Mihkel Zilmer, sen) tekkinud väljundiga, ehk noore mehe nägemusega/tõlgendusega Eestimaa olemusest ja tema hingest väga rahule. Selle tõlgenduse avalik esmakuulamine toimus liikumise Kodukant suurüritusel (Eesti Külade VIII Maapäev, 7…9 august, 2009, Tartumaa, Rannu).
Helilooja: Mihkel Zilmer (jr)

Leave a Reply

Your email address will not be published.