“Tuhandete külade sümfoonia”

Laulust „Tuhanded külad (Eestimaa)“ (vt rajacas.com sõnumilaulud), mille Rajacas lõi aastal 1971 on rahvas loonud üle saja versiooni kuni koorilauludeni välja. See on loomulik,  Rajacas on ju protsess rajacas (PR)! Oma sõnumi lisas PR üleminekul 4-dast faasist käimasolevasse 5-dasse faasi (vt PR ajalugu, rajacas.com/) ka Mihkel Zilmer (jr) tekitades noore helilooja (http://www.mihkelzilmer.com/) ühe näpuharjutusena antud teose (2009). Ajalugu sügavamalt teadvate isikute info põhjal jäid PR vanemad kandur-liikmed (sh ka Mihkel Zilmer, sen) tekkinud väljundiga, ehk noore mehe nägemusega/tõlgendusega Eestimaa olemusest ja tema hingest väga rahule. Selle tõlgenduse avalik esmakuulamine toimus liikumise Kodukant suurüritusel (Eesti Külade VIII Maapäev, 7…9 august, 2009, Tartumaa, Rannu).
Helilooja: Mihkel Zilmer (jr)

“Tuhanded külad (Eestimaa)”

Loodi Protsess Rajacas algfaasi (vt protsessi kohta rajacas.com/) lõpus (Tartu, august-september, 1971). Nii väljendasid oma sügavamaid ja varjatumaid tundeid Eestimaa sisust ja eksistentsist laulu loonud Rajacas poisid aastal 1971. Mõned aastad hiljem ütles hr. Udo Kolk, et laul on muutunud ka teaduslikus mõttes uueks rahvalauluks, sest ta olevat kuulnud sellest juba üle saja selle modifikatsiooni. Valmis raskel ajal, laulu eest poistel pead ei silitatud ja märgiline on ka tema teke (umbes 20 aastat enne nn laulvat revolutsiooni!). Ülespandu on originaal ehk täpne alg-variant!. Lindistatud on see Rajacas tava-esinemiselt. Järgnev Eestimaa ajalugu on kinnitanud laulu sõnumite jätkuvat aktuaalsust.
Viis: Mihkel Zilmer. Sõnad: Mihkel Zilmer, Jüri Kask, Toivo Tasa

„Lapsed – lõputu lugu“

Protsessi Rajacas (vt protsessi ajaloolist kulgu, http://www.rajacas.com/) esimene avalikustav you-tube lugu on „Lapsed – lõputu lugu“. Selle tekke-/loomislugu oli väga pikk (1971….1994, viis ise tekkis 1971), sest ka lapsi sündis pidevalt juurde. Mingil hetkel tuli aga aeg teatud vahepunkt panna. Lugu valmis PR kolmanda faasi lõpuks. Ta on eeskätt pühendatud Rajacas kandurliikmete lastele, aga loomulikult ka kõigile teistele armsatele lastele, elukeskkonnale ja elule üldse (lõputu lugu!). Viis: Mihkel Zilmer. Lõplikud sõnad: Mihkel Zilmer, Andres Pulges, Vambola Leping